På kystfiskeri - ny revideret udgave 

En bog af Niels Vestergaard
Udgivet på forlaget Salar

2. udgave 1. oplag 1999

ISBN : 87 - 984245 - 7 - 2

Pris : 198,00 kr. - 141 sider
 

Bag om bogen:

Niels Vestergaard har skrevet en række meget populære fiskebøger. Han er blandt andet kendt for sine mange artikler i det ansete lystfiskermagasin Fisk & Fri, hvor han i en lang årrække har været tilknyttet som free-lance medarbejder. Niels Vestergaard skriver ligeledes artikler til en række udenlandske lystfiskermagasiner. Han er anerkendt som en meget dygtig fotograf, der i sit omfattende fotoarkiv, har tusindvis af fremragende fiske-fotos som benyttes både herhjemme og i udlandet. Niels Vestergaard er en erfaren lystfisker, der med stor glæde dyrker mange former for fiskeri. Men kystfiskeri er absolut én af hans foretrukne fiskemetoder. Mere end 25 års praktisk fiskeri langs de danske kyster har givet ham en dyb, detaljeret viden og erfaring om dette fiskeri. 

Bogen omhandler kystfiskeri fra de Danske kyster og omfatter følgende arter.

Havørred, hornfisk, torsk og regnbueørred/steelhead.
 

Bogen er opdelt i følgende overordnede afsnit;


  • Kysten og fiskene

  • Grej til kystfiskeri

  • Kystfiskeri efter havørred

  • Fluefiskeri efter havørred

  • Regnbuen - fighteren

  • Torsken - tangskovens røver

  • Hornfisken - drillepinden

  • Fiskeri fra flydering

  • Stikord

Bogen giver en grundig og forståelig oversigt over de forskellige fødeemner ved kysten. Kystens ”spisekammer” og dens betydning for de fisk bogen omhandler. Desuden vises der billeder af nogle af de byttedyr som findes langs kysten. En god beskrivelse af hvad og hvorfor, der kan være gode fiskepladser og en forklaring på hvad et ”badekar” er mangler heller ikke.

Med hensyn til grej er bogen en allround bog, der giver en detaljeret gennemgang af alt lige fra spinne- til fluegrej. Fiskemetoder med de forskellige agn og typer af endegrej er beskrevet udførligt og ligeledes vist med fine billeder af både wobler, blink og fluer. Anvendelse af forskellige flådtyper bliver også beskrevet i et let læseligt sprog og i billeder. Såvel i tegninger og som fotos.

Selve biologien omkring de forskellige fisk er grundig og alligevel holdt på et forståeligt plan. Der gives blandt andet svar på forskellen mellem de forskellige typer af havørreder i forhold til årstiden. Og hvorfor hornfisken kommer ind i vore fjorde i store stimer om foråret og noget om de ”burfisk” vi indimellem kan være heldige at møde på kysten. ”Burfisk” er selvfølgelig et øgenavn for den stærke fighter regnbueørreden, der i saltvand og benævnes steelhead.

Har man lyst til at udfordre kysten i en flydering, gives der også en mindre beskrivelse af de mest generelle fordele og ulemper ved at fiske fra en sådan.

Bogen kan i det hele taget bruges som et opslagsværk og har til det et fint stikordsregister. Man kan simpelthen vælge at læse de forskellige afsnit ud fra den type fiskeri, man har lyst til at gå i gang med. En bog, der bør ejes af enhver nybegynder og alsidig lystfisker. Med de super flotte fotos af fangstsituationer, fisk og stemningsbilleder, får man helt lyst til at være der selv….


Susanne Worm
KYSTFISKEREN

 

Senest opdateret (Fredag, 14. april 2006 11:27)